“Pada malam itu, turun para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka, kerana membawa segala perkara (yang ditakdirkan berlakunya pada tahun berikutnya)’-(Surah al-Qadar)

"Malam itu penuh dengan kesejahteraan hingga terbit fajar" (Surah al-Qadar).